Partners

KNRB
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland.
De KNRB is opgericht op 21 januari 1917. De KNRB zet zich in voor deze verenigingen op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigen we de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar WK’s en Olympische Spelen.
Nederland telt 121 roeiverenigingen met ruim 34.000 leden. De verenigingen zijn onder te verdelen in reguliere verenigingen en studentenverenigingen. De gemiddelde leeftijd van de roeier is ruim 39 jaar en de verdeling mannen/vrouwen is ongeveer 50/50. De grootste groep leden valt in de leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar. Bij reguliere verenigingen is de gemiddelde leeftijd 47 jaar en bij studentenroeiverenigingen 22 jaar.
Binnen de KNRB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.


Rotterdam Topsport
Wereldwijd is er een handvol steden waar sport simpelweg in het DNA zit. Rotterdam is er één van. Een indrukwekkend trackrecord van internationaal aansprekende evenementen, als de start van de Tour de France, het WK Turnen, de ABN AMRO Marathon, het ABN AMRO World Tennis Tournament en de hippische sport van het CHIO Rotterdam. Ieder jaar presteren we het weer om Rotterdam in de spotlights te zetten met een keur aan sportactiviteiten en -evenementen.
Maar buiten het blikveld van media en publiek verricht Rotterdam Topsport veel werk dat minstens even belangrijk is. Achter de schermen werken we hard om Rotterdam als topsportstad te profileren en daarnaast het Nederlandse topsportklimaat op lokaal en (inter)nationaal niveau te promoten en te verbeteren.
Samen met het gemeentebestuur, Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben we sinds 2002 een voortrekkersrol om van Rotterdam dé Sportstad van Nederland te maken. Zo hebben we samen al grote internationale evenementen georganiseerd en EK's en WK's naar onze stad weten te halen.


De missie van Rotterdam Topsport luidt:
"Het bereiken en versterken van de nationale en internationale positionering van Rotterdam als toonaangevende sportstad, waarin de sportinfrastructuur en het organiserend vermogen optimaal zijn ontwikkeld.
Door meer trainingsuren, onder leiding van topcoaches en samen met spelers van hun eigen niveau, kunnen talentvolle, jonge sporters zich beter ontwikkelen. De regionale talentencentra voor sporten als volleybal, honkbal, basketbal, tafeltennis, hippische sport, judo, handbal en roeien gaan de aanwas van topsporters in Rotterdam opstuwen. De doelstelling is dat over een jaar of vijf minstens 15 procent van de spelers uit de nationale teams hebben deelgenomen aan de Rotterdamse talentencentra."